Uw expertise voor aanbestedings-vraagstukken

Metrics-Management past uitsluitend bewezen manieren van werken toe vanuit een eigen filosofie waarbij samenwerken en samenhang in denken/doen cruciaal is.

Introductie

Door het sterk toegenomen cross-functionele karakter van de inkoopfunctie, kan het werken op basis van opleggen, dirigeren en controle allang niet meer volstaan. De professionele inkoper laat zich gelden vanuit waardedrijvers als vakmanschapluisteren, observeren en kunnen samenwerken

Co-makerschap &
win-win situaties

Geen aanbesteding is gelijk. De winst van elke aanbesteding zit ‘m altijd aan de voorkant. Aan de hand van de uitkomsten van pakket- en/of segment- strategiebesprekingen stellen we samen de definitieve aanbestedingsstrategie op. Van een ‘klassieke’ EMVI aanbesteding naar een ‘Gunnen op Waarde’ aanpak of een Best Value Approach

Best Value Approach

Een geheel andere wijze van EMVI aanbestedingen is de Best Value Approach. Co-makership met behulp van expertkennis uit de markt is hierbij de basis waarbinnen de samenwerking tussen aanbesteder en leverancier inhoud krijgt, met maximale vrijheid voor creativiteit en oplossinggerichtheid. Wanneer kansen en risico's ondubbelzinnig in beeld te zijn, worden scope en doelstelling middels Best Value Approach gerealiseerd.

Specialist in EU aanbesteding

  • Aanbesteding middels EMVI, Gunnen op Waarde & Best Value Approach
  • Jarenlange ervaring met aanbestedingen
  • Expertise op gebied van Europese regelgeving
  • Klantgerichte werkwijze waarbij meedenken van beide partijen centraal staat
  • Achtergrond in Facility Management, inzetbare kennis over de werkvloer
  • Werken met doelmatigheid voorop, binnen het kader van rechtmatigheid

Filosofie

Business modellen vertellen maar ten dele de filosofie van de zienswijze. Het gaat er om wat je er mee doet, en met wie. We hebben een sturingsmodel ontwikkeld waarmee we de drie fundamentele assen van de inkoopfunctie optimaal laten draaien. Doelmatigheid is het wat, Rechtmatigheid is het hoe en Governance gaat over de checks & balances.
Dat is volgens Metrics Management inkoop & aanbesteden anno NU.
Samenwerken als grondhouding, een ongeschreven wet.
In vakjargon heeft de laatste jaren 'Business Alignement' haar intrede in het inkoopvak gedaan. Bij Metrics Management denken we dat er alleen sprake kan zijn van 'Business Alignement' bij de juiste samenwerking. Dit is een samenwerking die tijdens iedere fase van het inkopen (van identificatie/voorbereiding tot en met bewaken/nazorg) gericht is op expertisekennis. Dit leidt tot een ondubbelzinnige en op één manier beschreven behoeftestelling.
Het onmogelijke doen we onmiddellijk, wonderen duren wat langer. In de (semi-) Publieke Sector is voor Inkopers de Aanbestedingswet 2012 het kader waarin geopereerd moet worden. De richtlijnen over aanbestedingen zijn volop in ontwikkeling en zullen dat in de toekomst ook blijven doen. In het besturingsmodel van Metrics Management wordt rekening gehouden met de realiteit van de Inkooproute door zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer. Binnen de grenzen van wet- en regelgeving worden aanbesteding uitgevoerd.
Governance = Metrics.
Voor ons betekent Governance niets anders dan het monitoren van feiten. Plaats- en tijdsonafhankelijk en in een omgeving waarin transparantie beter is dan controle.
Het is een mind-set met monitoren van Metrics als vak en overtuiging zonder belangen en agenda's.

Aanbesteding binnen de EU middels passende aanpak.

EMVI, Gunnen op Waarde & Best Value Approach